Dixi et liberavi

Den eksistensielle omvendelse

«Den eksistensielle omvendelse» – Hurtigmeny

Den eksistensielle omvendelse —
en studie i inderlighet eller en inderlig studie

Avhandling til magistergraden i filosofi, høsten 1995 — Universitetet i Oslo

Forord
Tilegnelse

DEL I — Å forstå og forstå er to ting

Kapitel 1 — Om å skrive avhandling

DEL II — Fra Logos til Geist — et blikk på utviklingen av den menneskelige rasjonalitet

Kapitel 2 — Den antikke og den moderne erfaring av tenkningen

 1. Alasdair MacIntyres oppgjør med den opplyste rasjonalitet
  1. Et bilde på vår situasjon
  2. Opplysningsprosjektets sammenbrudd
  3. Den teleologiske kritikk av Kant
 2. Nominalisme og virkelighet
  1. Universaliestriden — en påminnelse
  2. Nominalisme som tenkningens uvirkeliggjørelse
  3. Fornuft og negativitet
  4. Fra teleologi til formåls- og verdirasjonalitet
 3. To uforenlige sett av erfaringer?

Kapitel 3 — Fornuft og virkelighet, fornuft eller virkelighet

 1. Den hegelske syntese
  1. Selvets forhold til tenkningen
  2. Fra Kant til Hegel
  3. «En mystisk erfaring»?
  4. Logikken som lære om formal tankestruktur
  5. Logikk som metafysikk
 2. Kants transcendentale grunnanskuelse

Kapitel 4 — Eksistensiell overgang til del III

DEL III — Den eksistensielle omvendelse: Kierkegaard

Kapitel 5 — Kierkegaards prosjekt

 1. Empiriske konsekvenser
 2. Kierkegaards estetiker
 3. Musikk og sprog

Kapitel 6 — En historie fra «virkeligheten»

 1. Historien om A og B
 2. En utlegning av historiens momenter
  1. Hvorfor skrive en historie
  2. Historiens dialektiske struktur
  3. Kierkegaards stadielære applisert på historien
  4. En sluttbemerkning til prosjektet

DEL IV — Fra utvikling til omvendelse — sammenhengen mellom del II og del III

Kapitel 7 — Omvendelsen er livets mening!

Bibliografi