Dixi et liberavi

Filosofi i praksis — praktisering av filosofi

Eksamensessay til magistergraden i filosofi
Universitetet i Oslo, høsten 1995

Del I — Innledning og presentasjon av temaet

Del II — Teori: forholdet mellom filosofisk innsikt og den ytre virkeligheten

Del III — Praksis: gjennomgåelse av Gunnar Gjengsets kronikk i Aftenposten februar 1995: «Mediesensur og moralsk panikk».

Del IV — Avslutning