Dixi et liberavi

Den eksistensielle omvendelse

«Den eksistensielle omvendelse» – Hurtigmeny

Forord

Om han end ikke fandt Forklaringen,
han fandt dog den Forklaring:
han skulde bie paa Forklaringen.
Søren Kierkegaard

Jeg vil få rette en takk til de mange personer i hovedfagsmiljøet på filosofi som jeg undertiden har samtalt med og, når sant skal sies, har trukket uendelige veksler på. Uten den aktivitet og entusiasme, jeg hadde nær sagt inderlighet, disse idealistisk innstilte mennesker ustanselig legger for dagen, ville mangt et lovende filosofiprosjekt ganske sikkert bare forblitt lovende uten noensinde å bringes til realisasjon. Dette gjelder dog ikke det herværende prosjekt hvilket i utgangspunktet var altfor lite lovende til noensinde å forbli lovende. Jeg vil også få takke min veileder Kjell Eyvind Johansen hvis råd har vært avgjørende for mine veivalg om enn på en måte hverken han eller jeg rimeligvis kunne forutse.

Med noen ytterst få unntak er alle sitater i oppgaven på norsk. Efter mitt skjønn oppveier nemlig hensynet til den generelle lesbarheten faren for misforståelse ved en oversettelse. Der hvor norske oversettelser har foreligget, har jeg således benyttet meg av disse. I de øvrige tilfeller står jeg selv for oversettelsene. Dette gjelder for sitatene fra Ockham og Boehners innledning til Ockham, fra Copleston, Hegel, Hirschberger, (delvis) Kant, MacIntyre, Novalis, Pomerleau og fra Weber. Når det gjelder Kierkegaard-sitatene, har jeg av rent personlig-estetiske hensyn valgt å beholde dem i sin originale sprogdrakt.

Jeg vil takke mine foreldre hvis uoppslitelige tillit og utrettelige oppofrelse har vært conditio sine qua non for min egen tillit til og oppofrelse for mitt prosjekt.