Dixi et liberavi

DIXI ET ANIMAM MEAM LIBERAVI

På disse sidene har jeg samlet artikler, kronikker, bokanmeldelser og annet stoff jeg har skrevet i løpet av de siste årene – heriblant et kuriøst essay om Roger Moore as James Bond. Jeg fører også en slags dagbok som du er velkommen til å lese og skrive kommentarer i [utgått].

Men først og fremst publiserer jeg på disse sidene min magisteravhandling i filosofi fra 1995 som fikk det megetsigende navnet Den eksistensielle omvendelse – en studie i inderlighet eller en inderlig studie. Etter å ha brukt seks lange år på å frembringe dette merkverdige opus, hadde det vært artig om det kunne finne nye lesere på verdensveven.

Og hvis du (forhåpentlig) er en av dem som lurer på hva Dixi et animam meam liberavi betyr, slå opp i bind II av Søren Kierkegaards Enten-Eller og les de fem siste avsnittene av Assessor Wilhelms tale i kapitelet Ægteskabets Æsthetiske Gyldighed.